OFERTA MUZYCZNA

Śpiew

Lekcje śpiewu prowadzę dostosowując tok nauki do oczekiwań i możliwości ucznia. Prawidłowa technika wokalna i swoboda podczas śpiewu są dla mnie najważniejsze podczas zajęć. U każdego ucznia rozwijam naturalne cechy charakterystyczne i predyspozycje głosu. Pracuję zgodnie z Cheryl Porter Vocal Method.

Kształcenie słuchu

Korepetycje z kształcenia słuchu dla uczniów szkół muzycznych I i II stopniastudentów akademii muzycznych (wydziały wokalne) oraz nauka teorii muzyki od postaw. Stosuję metodę czytania nut głosem solmizacją relatywną. Rozwijam umiejętności odczytywania partytury i pracy z nią.

→ Pianino

Podczas zajęć dostosowuję repertuar do indywidualnych potrzeb ucznia. Prowadzę zajęcia zarówno z osobami początkującymi, jak i próbującymi wrócić do gry po latach przerwy. Dużą uwagę przywiązuję do świadomości muzycznej, czyli bardzo dobrej znajomości partytury, harmonii utworu, stylu i epoki jego powstania.

60 minut → 120 zł

Ilość miejsc ograniczona!

~~~~
Łączę umiejętności z zakresu śpiewu klasycznego i rozrywkowego, dyrygentury chóralnej oraz teorii muzyki. Uczę autorską metodą w formie zajęć prywatnych oraz w Prywatnej Szkole Muzycznej I stopnia w Swarzędzu.
Preferuję naukę poprzez praktykę, stawiam na wszechstronny rozwój ucznia.

W sprawie zajęć grupowych → KONTAKT.

Winogrady, Poznań
KONTAKT

CNV000029-02